سپتامبر 14, 2023

ترکیه: تروریسم کُردی-کارگری در عراق را از بین می‌بریم!

ترکیه: تروریسم کُردی-کارگری در عراق را از بین می‌بریم! کشور ترکیه چندین سال است که خط شمالی کشور عراق را زیر ضربه‌های نیروی زمینی و هوایی ارتش قرار داده و هدف از…

سپتامبر 14, 2023

حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟

حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟   مدتی پیش اعلان آمریکا مبنی بر تحریم 4 بانک عراقی و منع آن ها از تعامل با دلار به دلیل وجود…

اوضاع بیمه بازنشستگی در عراق

تصویب قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارگران چگونه می‌تواند باعث حمایت از بخش خصوصی شود؟   اخیراً پارلمان عراق قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی را برای کارگران بخش خصوصی تصویب کرد. از…

آخرین مطالب

ترکیه: تروریسم کُردی-کارگری در عراق را از بین می‌بریم!

ترکیه: تروریسم کُردی-کارگری در عراق را از بین می‌بریم! کشور ترکیه چندین سال است که خط شمالی کشور عراق را زیر ضربه‌های نیروی زمینی و هوایی ارتش قرار داده و هدف از…

سپتامبر 14, 2023 0 دیدگاه

حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟

حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟   مدتی پیش اعلان آمریکا مبنی بر تحریم 4 بانک عراقی و منع آن ها از تعامل با دلار به دلیل وجود…

سپتامبر 14, 2023 0 دیدگاه

اوضاع بیمه بازنشستگی در عراق

تصویب قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارگران چگونه می‌تواند باعث حمایت از بخش خصوصی شود؟   اخیراً پارلمان عراق قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی را برای کارگران بخش خصوصی تصویب کرد. از…

آیا عراق در آینده نزدیک گاز صادر خواهد کرد؟

آیا عراق در آینده نزدیک گاز صادر خواهد کرد؟  نخست‌وزیر عراق “محمد شیاع السودانی” در حاشیه مراسم امضای صدور ” دور پنجم مجوز استخراج نفت” که مختص به برخی میادین نفتی و…

سپتامبر 13, 2023 0 دیدگاه

اتهام سنگین اتحادیه میهنی علیه حزب دموکرات

اتهام سنگین اتحادیه میهنی علیه حزب دموکرات: حزب بارزانی روزانه 200 هزار بشکه نفت به ترکیه قاچاق می‌کند در برهه زمانی گذشته صحنه سیاسی اقلیم کردستان عراق روی آرامش را به خود…

آگوست 25, 2023 0 دیدگاه
ویکی عراق
سپتامبر 14, 2023

ترکیه: تروریسم کُردی-کارگری در عراق را از بین می‌بریم!

ترکیه: تروریسم کُردی-کارگری در عراق را از بین می‌بریم! کشور ترکیه چندین سال است که خط شمالی کشور عراق را زیر ضربه‌های نیروی زمینی و هوایی ارتش قرار داده و هدف از…

سپتامبر 14, 2023

حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟

حقیقت تحریم‌های وضع‌شده توسط آمریکا علیه چند بانک عراقی چیست؟   مدتی پیش اعلان آمریکا مبنی بر تحریم 4 بانک عراقی و منع آن ها از تعامل با دلار به دلیل وجود…

اوضاع بیمه بازنشستگی در عراق

تصویب قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارگران چگونه می‌تواند باعث حمایت از بخش خصوصی شود؟   اخیراً پارلمان عراق قانون تأمین اجتماعی و بازنشستگی را برای کارگران بخش خصوصی تصویب کرد. از…

سپتامبر 13, 2023

آیا عراق در آینده نزدیک گاز صادر خواهد کرد؟

آیا عراق در آینده نزدیک گاز صادر خواهد کرد؟  نخست‌وزیر عراق “محمد شیاع السودانی” در حاشیه مراسم امضای صدور ” دور پنجم مجوز استخراج نفت” که مختص به برخی میادین نفتی و…

اتهام سنگین اتحادیه میهنی علیه حزب دموکرات

اتهام سنگین اتحادیه میهنی علیه حزب دموکرات: حزب بارزانی روزانه 200 هزار بشکه نفت به ترکیه قاچاق می‌کند در برهه زمانی گذشته صحنه سیاسی اقلیم کردستان عراق روی آرامش را به خود…

اتهام سنگین اتحادیه میهنی علیه حزب دموکرات

اتهام سنگین اتحادیه میهنی علیه حزب دموکرات: حزب بارزانی روزانه…

نیاز مبرم عراق به بیش از 80 هزار معلم و دبیر

نیاز مبرم عراق به بیش از 80 هزار معلم و…