دسامبر 7, 2023

فاضل المرسومی، که بود؟ چه کرد؟

فاضل المرسومی، که بود؟ چه کرد؟   فاضل عبدالحسین المرسومی، یکی از شخصیت‌های جنجالی در جامعه‌ی شیعی و شخصیتی تعریف‌شده در ردیف اشخاصی نظیر: محمود الصرخی، احمد اسماعیل السلمی و حیدر المنشداوی…

نوامبر 29, 2023

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود   تصميم دادگاه فدرال مبنى بر عزل رئيس مجلس عراق محمد الحلبوسى از منصب خويش باعث به…

بررسی علل و پیامدهای دستگیری جاسوس صهیونیست در عراق

بررسی علل و پیامدهای دستگیری جاسوس صهیونیست در عراق   در تاریخ 13 نوامبر سال جاری رسانه‌های هوادار محور مقاومت در عراق کلیپی را منتشر کردند که در آن یک زن اهل…

آخرین مطالب

فاضل المرسومی، که بود؟ چه کرد؟

فاضل المرسومی، که بود؟ چه کرد؟   فاضل عبدالحسین المرسومی، یکی از شخصیت‌های جنجالی در جامعه‌ی شیعی و شخصیتی تعریف‌شده در ردیف اشخاصی نظیر: محمود الصرخی، احمد اسماعیل السلمی و حیدر المنشداوی…

دسامبر 7, 2023 0 دیدگاه

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود   تصميم دادگاه فدرال مبنى بر عزل رئيس مجلس عراق محمد الحلبوسى از منصب خويش باعث به…

نوامبر 29, 2023 0 دیدگاه

بررسی علل و پیامدهای دستگیری جاسوس صهیونیست در عراق

بررسی علل و پیامدهای دستگیری جاسوس صهیونیست در عراق   در تاریخ 13 نوامبر سال جاری رسانه‌های هوادار محور مقاومت در عراق کلیپی را منتشر کردند که در آن یک زن اهل…

نوامبر 28, 2023 0 دیدگاه

بررسی دلایل اخراج الحلبوسی از پارلمان و آینده سیاسی وی

بررسی دلایل اخراج الحلبوسی از پارلمان و آینده سیاسی وی   در تاریخ 15 نوامبر سال جاری دادگاه فدرال عراق طی رأیی اعلام کرد “محمد الحلبوسی” از پارلمان اخراج شده محسوب می‌گردد…

نوامبر 28, 2023 0 دیدگاه

بررسی ابعاد تحرکات دیپلماتیک عراق درخصوص جنگ علیه غزه

بررسی ابعاد تحرکات دیپلماتیک عراق درخصوص جنگ علیه غزه   در روزهای اخیر و به‌طور مشخص 5 نوامبر 2023 “آنتونی بلینکن” وزیر خارجه آمریکا سفری به عراق داشت (منبع). پس از چند…

نوامبر 28, 2023 0 دیدگاه
ویکی عراق
دسامبر 7, 2023

فاضل المرسومی، که بود؟ چه کرد؟

فاضل المرسومی، که بود؟ چه کرد؟   فاضل عبدالحسین المرسومی، یکی از شخصیت‌های جنجالی در جامعه‌ی شیعی و شخصیتی تعریف‌شده در ردیف اشخاصی نظیر: محمود الصرخی، احمد اسماعیل السلمی و حیدر المنشداوی…

نوامبر 29, 2023

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود   تصميم دادگاه فدرال مبنى بر عزل رئيس مجلس عراق محمد الحلبوسى از منصب خويش باعث به…

بررسی علل و پیامدهای دستگیری جاسوس صهیونیست در عراق

بررسی علل و پیامدهای دستگیری جاسوس صهیونیست در عراق   در تاریخ 13 نوامبر سال جاری رسانه‌های هوادار محور مقاومت در عراق کلیپی را منتشر کردند که در آن یک زن اهل…

نوامبر 28, 2023

بررسی دلایل اخراج الحلبوسی از پارلمان و آینده سیاسی وی

بررسی دلایل اخراج الحلبوسی از پارلمان و آینده سیاسی وی   در تاریخ 15 نوامبر سال جاری دادگاه فدرال عراق طی رأیی اعلام کرد “محمد الحلبوسی” از پارلمان اخراج شده محسوب می‌گردد…

نوامبر 28, 2023

بررسی ابعاد تحرکات دیپلماتیک عراق درخصوص جنگ علیه غزه

بررسی ابعاد تحرکات دیپلماتیک عراق درخصوص جنگ علیه غزه   در روزهای اخیر و به‌طور مشخص 5 نوامبر 2023 “آنتونی بلینکن” وزیر خارجه آمریکا سفری به عراق داشت (منبع). پس از چند…

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس از عزل الحلبوسى روبه‌رو شود

صحنه سياست در عراق ممكن است با هرج‌ومرجی سياسى پس…

بررسی دلایل اخراج الحلبوسی از پارلمان و آینده سیاسی وی

بررسی دلایل اخراج الحلبوسی از پارلمان و آینده سیاسی وی…